Gabay sa pagpaparsela ng collective CLOA ayon sa DAR AO 2, series of 2019

Ginagamit ang praymer na ito sa community education sessions ng mga magsasakang paralegal sa kani-kanilang mga komunidad


Joe-Anna Marie C. Abelinde, Luis dela Rosa, Vivienne Leigh de Guzman

Feb 3, 2020
Gabay sa pagpaparsela ng collective CLOA ayon sa DAR AO 2, series of 2019

Ang praymer na ito ay halaw sa Department of Agrarian Reform Administrative Order 2, Series of 2019, at naglalaman ng mga karaniwang tanong at sagot sa prosesong kaugnay ng pagpaparsela ng mga kolektibong certificates of land ownership award (CLOA) sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Ang praymer na ito ay binuo upang magsilbing gabay ng mga magsasaka at magsasakang paralegal sa mga teknikal at ligal na hakbangin sa pagpaparsela ng mga collective CLOA. Nagpapasalamat ang CARRD kay Atty. Mary Claire Demaisip para sa kanyang teknikal na inputs sa pagbubuo ng praymer na ito.  


YOU MIGHT ALSO LIKE


Center for Agrarian Reform and Rural Development
Nurturing land, nurturing people

@example.com

22 Matipid Street, Sikatuna Village
Quezon City, 1101, Philippines
Email: carrdinc@gmail.com
Facebook: Center for Agrarian Reform and Rural Development-Pilipinas
Twitter: @CARRD_Pilipinas
Instagram: carrdinc
© CARRD 2018. All rights reserved.
Website designed by: jvcasidsid2013@gmail.com